I 1969 startet Norges eldste og eneste Gurdjieff gruppe med direkte kontakt til The Gurdjieff Society i London, Paris, New York og Caracas i Venezuela. Siden da har vi fortsatt å arbeide med å utvikle oss selv som mennesker etter Gurdjieffs metode.

Gurdjieffs Arbeide blir også kalt ‘Den Fjerde Vei’. De tre hovedsentrene i mennesket er ifølge Gurdjieff: det intellektuelle senteret, følelses-senteret og kroppen. Kroppen igjen er delt i tre; bevegelses-senteret, det instinktive senteret og sex-senteret. Gurdjieff nevner ytterligere to sentere; det høyere emosjonelle og det høyere intellektuelle senteret, som man bare kan komme i kontakt med etter lang tids indre arbeide. I andre tradisjoner snakker man om fakirens vei, hvor man bygger på kroppen, munkens vei hvor man arbeider spesielt med følelsene, og yogi-veien som arbeider spesielt med intellektet. Gurdjieff kalte sin metode den fjerde vei hvor alle deler av mennesket utvikles samtidig. Gurdjieffs metode krever ikke at man trekker seg tilbake fra vanlig dagligliv.

Du kan lese mer om oss, generelt om Gurdjieff-Arbeidet og tilsvarende litteratur.

Vi inviterer alle interesserte i det praktiske arbeidet etter Gurdjieff metode å ta ta kontakt med oss for å arbeide sammen i en gruppe.