Gurdjieff Society Norges hjemmeside er ment å være et kontaktpunkt for dem som ønsker å arbeide på seg selv sammen med en gruppe.

Uformelle introduksjonsmøter holdes i våre lokaler på Bjerke i Oslo.

Alle interesserte er velkommen til å ta kontakt med Gurdjieff Society Norge på epost