Før Gurdjieff døde ga han ansvaret for ledelsen av Arbeidet til Mdm de Salzmann som etablerte Gurdjieff-sentre i Paris, London, New York og Caracas.

Ildsjeler i Norge, som fortsatt leder Gurdjieff Arbeidet, tok kontakt med The Gurdjieff Society i London i 1968 og våren 1969 kom vår første lærer som startet Arbeidet i Oslo.

Vi holder til i lokaler på Bjerke hvor våre aktiviteter foregår. Vi har også en gruppe på Jæren og noen gruppemedlemmer kommer langveis fra for å delta på våre weekender.

Ifølge Gurdjieff er mennesket i ‘søvn’, og hans systematiske metode for arbeid på en selv dreier seg om å ‘våkne’ og bli et bevisst menneske. For å nå dette målet har vi organisert mest mulig gunstige forhold for intens selvutvikling gjennom følgende aktiviteter:

Gruppemøter

Grupper møtes jevnlig. Gruppelederne gir en felles oppgave som alle arbeider med daglig, og som man utveksler om på gruppemøtene. På denne måten vil arbeidsoppgaver blir belyst gjennom alle gruppemedlemmers forstålse og innsikt.

Movements (Sacred dances)

Movements muligjør et direkte arbeidet på våre sentere, man merker øyeblikkelig når man faller i ‘søvn’. Gruppen får månedlig besøk av en Movementslærer fra London og våre Movements-assistenter drar flere ganger i året til London for å videreutvikle seg.

Noen eksempler av Movements kan sees i Peters Brook filmen ‘Meetings with Remarkable Men’.

Praktisk arbeide

Det praktiske arbeidet er svært viktig. Vi arbeider med å være tilstede, sanse hendene som holder i en hammer eller lignende, aktiviteten er et ‘laboratorium’ for dagliglivet. Det praktiske arbeidet varierer rundt om i verden. I de to siste årene har den norske gruppa hovedsakelig arbeidet med å bygge om vårt nye sted på Bjerke. Nå vil vi returnere til noen av våre tidligere aktiviteter som treskjæring, veving, sying, vedlikehold osv.

Studier av Gurdjieffs idéer

Gurdjieff understreker at det er viktig at vi har et felles språk som vi forstår når vi utveksler med hverandre. Gurdjieffs idéer om oppbyggingen av vår fysiske verden og sammenhengingen i alt levende er sentrale. Se mer under Litteratur.

Meditasjon

Vi kaller vår meditasjon for ‘sitting’ og vi følger den tradisjonen som ble gitt av Gurdjieff. Vi har jevnlig ledede meditasjoner.

Seminarer

Ravi Ravindra har besøkt Gurdjieff Society Norges gruppe de siste 11 årene med innsiktsfulle og inspirerende seminarer.

For 12. gang kommer han i september 2018 med et 2 dagers seminar lørdag 29. september og søndag 30. september; For mer informasjon og booking se programmet og meld deg på epost.