Bøker

Hvor starter man når man er interessert i å vite mer om Gurdjieff og hans ideer og metode?

For noen vil ‘Meetings with Remarkable Men’ av Gurdjieff gi innsikt i hans søken etter å finne svar, russeren T. Tchekhovitch har gitt oss et hjertevarmt innblikk i mennesket Gurdjieff ‘Gurdjieff, A Master in Life’ og Jean Vaysse ‘Toward Awakening’ gir en fin innsikt i Gurdjieffs idéer og metode. Fritz Peters’ bok ‘Boyhood with Gurdjieff’, gir et varmt bilde av en ung gutts opplevelse av Gurdjieff.

Thomas and Olga de Hartmanns bok ‘Our life with Mr. Gurdjieff’ gir en innsikt i Gurdjieffs samarbeide med komponisten Thomas de Hartmann som traff Gurdjieff i St. Petersburg i 1916. Han og hans kone fulgte Gurdjieffs farefulle ferd under revolusjonen til Tiflis, Konstantinopel og Frankrike. Olga de Hartmann ble Gurdjieffs sekretær og hjelper i arbeidet med å skrive ‘All and Everything’.

Den meget viktige boken til P.D. Ouspensky: ‘In Search of the Miraculous’ gir en nøyaktig beskrivelse av hans møte med Gurdjieff i St. Petersburg i 1913 og deres videre ferd til Europa. Gurdjieff godtok før sin død i 1949, denne boken som beskriver hans idéer og kosmologi. Det er en viktig bok vi alle vender tilbake til og som vi trenger i vårt indre arbeide.

Over hele verden foregår det studier av ‘All and Everything, Beelzebub’s Tales to His Grandson’, Gurdjieffs eget verk på over 1200 sider. I den første utgaven samarbeidet Alfred Orage med Gurdjieff. Boken blir også kalt ‘en flyvende katedral’. Beelzebub’s Tales er en lignelse om menneskets erkjennelsesvandring i livet.

Etter Mdm de Salzmanns død ble en del av hennes etterlatte papirer gitt ut i bokform: ‘The Reality of Being, The Fourth Way of Gurdjieff’. Det er en meget viktig bok man bare leser korte avsnitt av, som man lever med og grunner på.

‘Heart Without Measure’ av Ravi Ravindra beskriver hans arbeidet med Mdm de Salzmann de 10 siste årene av hennes liv.

Liste over anbefalte bøker:

Film

Filmen Meetings with Remarkable Men er for det meste spilt inn i Afghanistan - og representerer et kreativt samarbeid mellom Mdm de Salzmann og Peter Brook.

Musikk

I en meget intensiv periode fra 1925 til 1927 ble det som er kjent som Gurdjieff/de Hartmanns musikk komponert.