Menneskets muligheter er uendelig store. Vi kan ikke engang forestille oss hva det er mulig for et menneske å oppnå...

G.I. Gurdjieff

Målet med Gurdjieffs lære er at mennesket skal bli klar over meningen med sin tilstedeværelse på jorden og sin plass i skalaen av tilværelses- og bevissthetsnivåer i Universet.

J. de Salzmann

Man antar at Gurdjieff ble født i 1866 i Armenia [1][2][3]. Moren var armensk og faren gresk. Han vokste opp i omgivelser som hadde vært uforandret i århundrer. Som gutt sang han i guttekoret i den russisk-ortodokse kirken i Kars, hans første lærer var en prest. Men som ung mann valgte han vitenskapelige studier. Vi vet fra ‘Meetings with Remarkable Men’ at han dro mange steder for å få svar på sine brennende spørsmål om menneskets plass i kosmos. Vi vet at han besøkte mange ‘åndelige skoler’ og etter ca. 35 år kom han til Moskva i 1913 og begynte å videreføre den innsikten han hadde mottatt i en ny helhetlig oppbygning kalt Den Fjerde Vei.

Gurdjieff Fjerde Vei innviterer til bevisst arbeid...

Mennesket har muligheten til å våkne til en utvidet tilstand av nærvær. Oppmerksomheten kan hjelpe oss, hvis den frigjøres og snus i en annen retning.

Våre tre sentre – det mentale, det følelsesmessige og bevegelsessenteret – arbeider med ulike energier, og deres tilstand bestemmer hva slags innflytelse som når oss.

Ny kunnskap er nødvendig, en kunnskap som leder til en ny forståelse av mennesket og til en forandring i vår bevissthet.

Den fjerde vei må leves. I arbeidet med å være mer tilstede trenger jeg hver dag å finne en måte å hjelpe meg selv til å komme i kontakt med et mer årvåkent nærvær. Jeg må bli i stand til å observere hvordan jeg vanemessig blir identifisert med livet rundt meg, for så å finne en plass til meg selv, hvor jeg i øyeblikk kan oppnå en tilstand av mer bevisst tilstedeværelse.

For å oppnå dette er det nødvendig å arbeide sammen med andre i en gruppe.